Veronicella sloanei- ślimak naleśnikowy, pancake slug

Występowanie:

Prawdopodobnie pierwotnym miejscem występowania tego gatunku jest Jamajka. Obecnie szeroko rozprzestrzeniony w Ameryce Południowej. W USA ma status gatunku inwazyjnego.

Stanowiska:

Podobnie jak większość ślimaków nagich, zamieszkuje tereny wilgotne, obfitujące w kryjówki: lasy, ogrody, zarośla. Czytaj więcej „Veronicella sloanei- ślimak naleśnikowy, pancake slug”

Vitrina pellucida, przeźrotka szklista

Występowanie:

Pospolity ślimak, występujący w południowej, środkowej i zachodniej Europie (włączając Wyspy Brytyjskie).

Stanowiska:

Ślimak żyjący blisko ziemi; zamieszkuje łąki, zarośla, ogrody, lasy liściaste (preferuje stanowiska wilgotne, obfitujące w detrytus). Spotkać go można w kępach traw, przy korzeniach roślin, w ściółce leśnej, pod kamieniami, konarami itd. Czytaj więcej „Vitrina pellucida, przeźrotka szklista”

Xerolenta obvia, ślimak przydrożny

Występowanie:

Półwysep Bałkański, Europa południowo-wschodnia aż po Ukrainę i Turcję. Zasięg X.obvia obejmuje również Europę środkową, wraz z Polską, gdzie gatunek mimo długiego okresu występowania, ma status gatunku obcego. Północną granicę zasięgu w Europie wyznaczają wybrzeża Morza Bałtyckiego. Ślimak introdukowany w USA i Kanadzie.

Stanowiska:

Tereny suche i nasłonecznione. Preferuje roślinność stepową i ruderalną, z przewagą wysokich traw. Częsty na łąkach i pastwiskach; na terenach leśnych praktycznie niespotykany. Czytaj więcej „Xerolenta obvia, ślimak przydrożny”

Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym Kontynencie oraz Wyspach Brytyjskich. Introdukowany w Ameryce Północnej. W Polsce występuje rzadziej niż C.nemoralis. Zdarza się, że oba gatunki występują równolegle.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Występuje w zróżnicowanych biotopach: od trawiastych łąk i pastwisk do terenów silnie zurbanizowanych. Spotykany w pobliżu zbiorników wodnych, a także w parkach, cmentarzach i ogrodach.  Preferuje raczej nasłonecznione stanowiska, w lasach występuje sporadycznie. Czytaj więcej „Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy”

Lissachatina reticulata

Występowanie:

Gatunek pochodzący z Zanzibaru. Brakuje danych na temat jego rozpowszechnienia.

Stanowiska:

Krzewiaste zarośla, okolice zbiorników wodnych. Bytuje blisko ziemi, w miejscach osłoniętych i wilgotnych. Czytaj więcej „Lissachatina reticulata”

Lissachatina albopicta

Występowanie:

Gatunek pochodzący z Kenii. Brakuje danych na temat jego rozpowszechnienia. W Polskich hodowlach stosunkowo rzadki.

Stanowiska:

Krzewiaste zarośla, okolice zbiorników wodnych. Bytuje blisko ziemi, w miejscach osłoniętych i wilgotnych. Czytaj więcej „Lissachatina albopicta”

Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański

Występowanie:

Arion rufus (ślinik wielki) występuje w lasach i parkach środkowej Europy. Arion lusitanicus (ślinik luzytański) początkowo zamieszkiwał Półwysep Iberyjski, jednak jako gatunek inwazyjny, z pomocą człowieka opanował Europę zachodnią, środkową, Wyspy Brytyjskie oraz Skandynawię.

Stanowiska:

Oba gatunki zamieszkują lasy i zarośla, jednak na obszarze Polski A.lusitanicus rzadziej występuje w lasach. Spowodowane jest to jego inwazyjnym charakterem-ślimak ten pojawia się wokół siedzib ludzkich, przenoszony najczęściej wraz z roślinami. Śliniki znakomicie przystosowują się do zmiennego środowiska; warunkiem jest dostateczna ilość pożywienia i kryjówek. Można je spotkać w parkach, ogrodach, często również w uprawach rolnych. Za dnia ukrywają się pod kamieniami, kawałkami drewna, w gęstej roślinności lub wilgotnej ściółce. Mogą występować masowo. Czytaj więcej „Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański”

Lissachatina iredalei

Występowanie:

Ślimak ten pochodzi z obszaru Kenii i Tanzanii.

Stanowiska:

Gęste zarośla, miejsca wilgotne, zacienione, zapewniające schronienie. Czytaj więcej „Lissachatina iredalei”