Vitrina pellucida, przeźrotka szklista

Występowanie:

Pospolity ślimak, występujący w południowej, środkowej i zachodniej Europie (włączając Wyspy Brytyjskie).

Stanowiska:

Ślimak żyjący blisko ziemi; zamieszkuje łąki, zarośla, ogrody, lasy liściaste (preferuje stanowiska wilgotne, obfitujące w detrytus). Spotkać go można w kępach traw, przy korzeniach roślin, w ściółce leśnej, pod kamieniami, konarami itd. Czytaj więcej „Vitrina pellucida, przeźrotka szklista”

Xerolenta obvia, ślimak przydrożny

Występowanie:

Półwysep Bałkański, Europa południowo-wschodnia aż po Ukrainę i Turcję. Zasięg X.obvia obejmuje również Europę środkową, wraz z Polską, gdzie gatunek mimo długiego okresu występowania, ma status gatunku obcego. Północną granicę zasięgu w Europie wyznaczają wybrzeża Morza Bałtyckiego. Ślimak introdukowany w USA i Kanadzie.

Stanowiska:

Tereny suche i nasłonecznione. Preferuje roślinność stepową i ruderalną, z przewagą wysokich traw. Częsty na łąkach i pastwiskach; na terenach leśnych praktycznie niespotykany. Czytaj więcej „Xerolenta obvia, ślimak przydrożny”

Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym Kontynencie oraz Wyspach Brytyjskich. Introdukowany w Ameryce Północnej. W Polsce występuje rzadziej niż C.nemoralis. Zdarza się, że oba gatunki występują równolegle.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Występuje w zróżnicowanych biotopach: od trawiastych łąk i pastwisk do terenów silnie zurbanizowanych. Spotykany w pobliżu zbiorników wodnych, a także w parkach, cmentarzach i ogrodach.  Preferuje raczej nasłonecznione stanowiska, w lasach występuje sporadycznie. Czytaj więcej „Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy”

Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański

Występowanie:

Arion rufus (ślinik wielki) występuje w lasach i parkach środkowej Europy. Arion lusitanicus (ślinik luzytański) początkowo zamieszkiwał Półwysep Iberyjski, jednak jako gatunek inwazyjny, z pomocą człowieka opanował Europę zachodnią, środkową, Wyspy Brytyjskie oraz Skandynawię.

Stanowiska:

Oba gatunki zamieszkują lasy i zarośla, jednak na obszarze Polski A.lusitanicus rzadziej występuje w lasach. Spowodowane jest to jego inwazyjnym charakterem-ślimak ten pojawia się wokół siedzib ludzkich, przenoszony najczęściej wraz z roślinami. Śliniki znakomicie przystosowują się do zmiennego środowiska; warunkiem jest dostateczna ilość pożywienia i kryjówek. Można je spotkać w parkach, ogrodach, często również w uprawach rolnych. Za dnia ukrywają się pod kamieniami, kawałkami drewna, w gęstej roślinności lub wilgotnej ściółce. Mogą występować masowo. Czytaj więcej „Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański”

Vallonia pulchella

Występowanie:

Europa Środkowa, Wyspy Brytyjskie; introdukowany w Brazylii, USA.

Stanowiska:

Miejsca wilgotne i zacienione, obfitujące w butwiejącą roślinność. Żyje w ściółce leśnej lub ukryty w gęstej darni. Spotykany płytko pod ziemią, pod kamieniami i próchniejącym drewnem. Nie wspina się na roślinność. Czytaj więcej „Vallonia pulchella”

Oxychilus draparnaudi

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym kontynencie Europejskim, również w Skandynawii oraz Wyspach Brytyjskich. Stwierdzony w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej, gatunek inwazyjny.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Zamieszkuje ogrody, parki, cmentarze itd. Preferuje stanowiska zacienione, wilgotne. Spotykany wyłącznie blisko ziemi-nie bytuje na wysokich roślinach. Za dnia ukrywa się pod kamieniami, opadłymi liśćmi, lub w gęstej roślinności. Czytaj więcej „Oxychilus draparnaudi”

Pomrów wielki- Limax maximus

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym kontynencie Europejskim oraz Wyspach Brytyjskich. Introdukowany w Ameryce Północnej, gatunek inwazyjny.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Zamieszkuje ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne i śmietniska, cmentarze, tereny uprawne oraz lasy liściaste w pobliżu siedzib ludzkich. Czytaj więcej „Pomrów wielki- Limax maximus”

Zaroślarka pospolita- Fruticicola Fruticum (Bradybaena fruticum)

Występowanie:

Zasięg obejmuje głównie Europę środkową i wschodnią (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina) stwierdzony również na Wyspach Brytyjskich, na terenie Austrii, Niemiec, Holandii, Bułgarii.

Stanowiska:

Zamieszkuje na terenach ruderalnych, w zarośniętych ogrodach, w zaroślach w pobliżu zbiorników wodnych, również w miejscach okresowo podmokłych. Preferuje miejsca bardzo wilgotne, z gęstą, wysoką roślinnością o dużym udziale pokrzywy zwyczajnej. Czytaj więcej „Zaroślarka pospolita- Fruticicola Fruticum (Bradybaena fruticum)”

Ślimak zaroślowy-Arianta Arbustorum

Występowanie:

Rozpowszechniony na terenie całej Europy, również na Wyspach brytyjskich, Na terenie Skandynawii, Finlandii i Islandii. Introdukowany w Ameryce Północnej na terenie USA i Kanady.

Stanowiska:

Zamieszkuje gęste zarośla, parki, cmentarze, stanowiska ruderalne, stare ogrody. Spotykany w lasach liściastych, na brzegach zbiorników wodnych. Preferuje stanowiska wilgotne i zacienione. Czytaj więcej „Ślimak zaroślowy-Arianta Arbustorum”

Wstężyk gajowy- Cepaea nemoralis

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym kontynencie Europejskim oraz Wyspach Brytyjskich.  Północną granicę zasięgu C.nemoralis stanowią południowe regiony Szwecji. Introdukowany w Ameryce Północnej.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Występuje w zróżnicowanych biotopach: od trawiastych łąk i pastwisk do terenów silnie zurbanizowanych. Spotykany w lasach liściastych i mieszanych, w pobliżu zbiorników wodnych, a także w parkach, cmentarzach i ogrodach. Zamieszkuje gęste zarośla, żywopłoty i rabaty. Czytaj więcej „Wstężyk gajowy- Cepaea nemoralis”