Łączenie gatunków ślimaków

W związku z częstymi zapytaniami o możliwość łączenia różnych gatunków ze sobą, a także co się z czym krzyżuje? Czy moje ślimaki mogą żyć razem? Przedstawiam krótkie podsumowanie doświadczeń (własnych, jak i innych hodowców).

Łączenie gatunków ślimaków (Achatinidae) o podobnych wymaganiach, u których jest ryzyko krzyżowania się:

 • Lissachatina albopicta + Lissachatina fulica + Lissachatina immaculata + Lissachatina reticulata
 • Archachatina marginata + Archachatina marginata (w obrębie podgatunków)

Ślimaków tych nie powinno się ze sobą łączyć ani dopuszczać do wylęgu jaj jeśli trzymamy razem kilka dojrzałych płciowo osobników.

Łączenie gatunków ślimaków o podobnych wymaganiach (Achatinidae) bez ryzyka krzyżowania się:

 • L. fulica + Lissachatina iredalei (odmienny sposób rozmnażania się)
 • Lissachatina reticulata + L.iredalei (odmienny sposób rozmnażania się)
 • L. albopicta + L.iredalei (odmienny sposób rozmnażania się)
 • Lissachatina iredalei + Achatina sp. (zbliżone wymagania co do temperatury, wilgotności, odmienny sposób rozmnażania się)
 • L. albopicta + Lissachatina zanzibarica (zbliżone wymagania co do temperatury, wilgotności, różny sposób rozmnażania)
 • Lissachatina sp. + Limicolaria sp. (pod warunkiem dostosowania temperatury i wilgotności do wymagań rodzaju Limicolaria).
 • Achatina sp. + Archachatina sp. (zbliżone wymagania cieplne, dalekie pokrewieństwo)

Popularne garunki o zbliżonych wymaganiach, lub na tyle łatwo adaptujące się, by można je było łączyć przy zapewnieniu większej przestrzeni:

 • Lissachatina sp. + Cornu sp.
 • Achatinidae + Veronicellidae
 • Cornu sp. + Cepaea sp., Arianta arbustorum, Fruticicola fruticum
 • Cepaea sp. + inne Helicidae
 • Pleurodonte sp. + Limicolaria sp.
 • Pleurodonte sp. + Achatinidae (małe gatunki)
 • Pleurodonte sp. + Veronicellidae

Odradzam łączenie:

 • Subulinidae (drapieżne gatunki) + Veronicellidae
 • Clausiliidae z innymi ślimakami (specyficzna dieta, wymagania)
 • Subulinidae, Clausilidae + Achatinidae (ze względu na wielkość, tryb życia, wymagania)
 • Subulinidae (drapieżne) + Helicidae
Łącząc gatunki należy przede wszystkim pamiętać o różnicach w wielkości i temperamencie poszczególncyh gatunków, preferencjach środowiskowych (obszarze występowania), specyfice diety. W miarę możliwości łączyć powinno się wyłącznie gatunki o zbliżonych wymaganiach (lub łatwo adaptujące się), nie wykazujące tendencji do drapieżnictwa. Absolutnie nie powinno się łączyć w jednym obszarze gatunków drapieżnych z wszystkożernymi, chyba, że jest to celowy zabieg mający na celu
zapewnienie pokarmu drapieżnikom.

Jeśli nie jesteśmy pewni, które gatunki ślimaków można trzymać razem, zawsze warto zasięgnąć porady bardziej doświadczonych pasjonatów, lub kierować się zasadą to, co żyje razem w naturze, powinno się sprawdzić jako zestaw w hodowli. Mam tu na myśli zwierzęta występujące na tym samym stanowisku, nie tworzące łańcucha pokarmowego.