Podgatunki, typy i odmiany barwne- o co w tym chodzi?

Oznaczanie podgatunków, typów i odmian barwnych ślimaków ma na celu zdefiniowanie różnic w wyglądzie poszczególnych osobników. Z oznaczeniami takimi spotkać się można głównie przy ofertach sprzedaży- cena ślimaków tego samego gatunku może się znacznie różnić ze względu na powyższe. Oznaczenia, czy „dopiski” przy nazwie gatunkowej mają na celu informować nas o cechach szczególnych osobnika; są również formą zachowania porządku w hodowli. Rosnąca świadomość hodowców w kraju sprawia, że z określeniami tymi spotkać się można coraz częściej; mogą one sprawiać trudność początkującym miłośnikom ślimaków. Wpis ten ma na celu wyjaśnić w sposób prosty różnice pomiędzy określeniami: podgatunek/typ/odmiana w nazewnictwie ślimaków.

1. Podgatunek

Podgatunek to jednostka w obrębie gatunku. Osobniki z określonego podgatunku różnią się od typowych osobników danego gatunku, np. wielkością lub szerokością znaczeń muszli. Różnice te wynikają np. z odmiennego środowiska życia w przypadku gatunków o szerokim zasięgu występowania. Podgatunkiem nie można nazwać pojedynczego różniącego się od reszty ślimaka; zwykle są to całe kolonie (populacje) występujące lokalnie. Podgatunki mogą się swobodnie krzyżować- jest to nadal ten sam gatunek. W przypadku nazw łacińskich, podgatunek określa trzecie słowo składowe nazwy (pisane kursywą), np. Lissachatina fulica hamillei.

2. Typ

Typ określa zespół cech budowy i ubarwienia ślimaka. Jest to oznaczenie „na oko” w obrębie gatunku lub podgatunku, oraz wtedy, kiedy dokładna klasyfikacja nie jest znana. Typem będą np. osobniki Lissachatina fulica z konkretnej populacji, z jednolicie ciemną muszlą, osiągające przeciętną wielkość 11cm. Typ, poza ubarwieniem, określa również spodziewaną wielkość i sylwetkę zwierzęcia. Nazwy typów składają się z cyfry i litery. Typy o tej samej cyfrze są do siebie najbardziej zbliżone wyglądem.

Oznaczenie to służy uściśleniu klasyfikacji podczas sprzedaży. Tzn zamiast pisać „sprzedam Lissachatina fulica z populacji osiągającej 11cm, o ciemnej muszli i ciemnym masywnym ciele” pisze się „sprzedam: Lissachatina fulica typ 1a”. Parametr ten jest obecnie płynny i dość nieprecyzyjnie określony; wielu hodowców nie posługuje się tym określeniem, pomijając już nawet fakt nieużywania nazw podgatunków czy używania błędnych określeń taksonomicznych. Używanie typów do określania „na oko” zostało prawdopodobnie zapoczątkowane w hodowlach czeskich.

3. Odmiana barwna/ morf

Odmiana barwna określa specyficzny, unikatowy kolor konkretnego ślimaka, danego gatunku/podgatunku. Odmiany barwne powstają naturalnie lub poprzez selekcję hodowlaną (częściej). W naturze osobniki odmian barwnych nie tworzą populacji, choć przy zawężonej puli genowej mogą stanowić jej spory odsetek. Nazwy odmian barwnych dopisywane są zazwyczaj po nazwie łacińskiej, zwykłym pismem, z reguły w języku angielskim. Podstawowym wariantem dla wszystkich gatunków jest ubarwienie dzikie (nominalne, wild).

Odmianą barwną są np. osobniki albinotyczne (albino), leucystyczne (leucistic/ BEW, black-eyed white), ale również osobniki wyjątkowo jasne, ciemne, z dominantą konkretnego koloru, lub melanistyczne. Często nazwy te są dwuczłonowe, w zależności od tego, jakiej części ciała zwierzęcia dotyczą, np. albino body – ślimak o albinotycznym ciele (i w domyśle, nominalnej muszli).

Odmiany barwne powstałe jako linie hodowlane mogą mieć nadane fantazyjne nazwy, w zależności od kaprysu hodowcy, który daną odmianę wyprowadził (w przypadku innych zwierząt często jest to nazwisko hodowcy).

W związku z ciągle zmieniającą się i niepewną klasyfikacją poszczególnych gatunków ślimaków, określenia te z pewnością będą ulegać modyfikacjom i doprecyzowaniu znaczenia.  Mam nadzieję, że w jakimkolwiek stopniu artykuł ten okaże się pomocny w zrozumieniu opisanych sformułowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *