Problemy z inkubacją jajeczek

W hodowli częściej lub rzadziej zdarzają się problemy przy inkubacj jaj ślimaków, lub też po wylęgu. Jajeczka ślimaków psują się, pękają, nic się z nich nie wylęga lub też procent śmiertelności młodych jest wysoki. Postaram się scharakteryzować krótko kilka najpopularniejszych problemów.

Istnieją trzy preferowane metody inkubacji jajeczek ślimaków:

Zostawienie złożonych jaj w pojemniku wraz z rodzicami

Zaletą tej metody są stałe warunki bytowania jajeczek (o ile zapewnimy takie w pojemniku z dorosłymi). Teoretycznie daje ona największe prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego współczynnika klucia. Do wad należy zaliczyć możliwość mechanicznego uszkodzenia jaj przez dorosłe osobniki (np. podczas kopania), zjedzenia jaj, ich przegrzania bądź przelania.

Przełożenie jaj do osobnego pojemnika z podłożem

W ten sposób możemy uchronić jajeczka ślimwków przed uszkodzeniem przez większe osobniki, ale również uszkodzić je samemu. Osoby niewprawne powinny w tym celu zaopatrzyć się w łyżeczkę. Najlepiej plastikową jednorazówkę. Przeniesienie jaj daje nam możliwość lepszej kontroli nad warunkami w małym pojemniczku oraz szybkiej reakcji w razie klucia młodych. Jaja można przysypać niewielką ilością podłoża lub też umieścić na jego powierzchni. Jest to ryzykowne; grozi zapleśnieniem bądź przesuszeniem jaj. Chcąc inkubować jajeczka ślimaków na powierzni, należy bardzo dobrze kontrolować wilgotność panującą w pojemniku. Ta metoda ma więcej zalet przy większych, niż przy mniejszych jajkach, np. u rodzaju Archachatina.

Inkubacja na chusteczkach, ligninie itp.

Polega na umieszczeniu jaj w całkowicie pozbawionym podłoża pojemniku, na wilgotnych ręcznikach papierowych, ligninie lub innym podobnym materiale. Zapewnia łatwość w oddzielaniu
młodych zaraz po wykluciu, przez co da się między innymi ograniczyć kanibalizm wśród wylęgu. Wadą jest bardzo wysokie ryzyko zepsucia się jajeczek z uwagi na nieodpowiednie warunki.

Jajeczka zmieniają barwę, pojawia się nalot

Prawdopodobnie doszło do infekcji grzybiczej[1] jajeczek. Przybierają one wówczas barwę od żółtej, przez zieleń, róż aż do niebieskawej. Mogą pojawić się naloty, żyłkowanie, zmiana kształtu. Należy usuwać jajeczka o zmienionej bawie, chyba, że do planowanego wylęgu pozostało już niewiele czasu – wówczas można dać im szansę, być może zdołają się z nich wykluć młode.

Jajeczka pękają i wydostaje się z nich płyn

Należy je usunąć, nic z nich nie będzie. Mogły być niezapłodnione (najczęstszy przypadek), zainfekowane lub przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach. Najczęściej cały pakiet jest do wyrzucenia w takim przypadku.

Z jaj wydobywa się sączący płyn lub wydostają larwy/robaki

Sporadycznie zdarzają się uszkodzenia jaj ślimaków wywołane przez żyjące w podłożu nicienie lub też larwy muchówek z rodziny Phoridae (tak zwanych muszek mięsnych, muszek trupich, mięsówek). Są one w stanie uszkadzać jaja i żerować na ich wnętrzu, niszcząc zarodki. W tym przypadku należy bezwzględnie pozbyć się jaj wraz z podłożem, w którym się znajdują. Wspomniane organizmy nie powinny stanowić zagrożenia dla dorosłych osobników, moga natomiast atakować świeżo
wyklute młode.

Problemy z przeżywalnością młodych zazwyczaj mają kilka przyczn. Do głównych należą:

  • zbyt niska wilgotność
  • przelanie pojemnika
  • nieodpowiednia higiena (rozkładające się resztki pokarmu i odchody)
  • kanibalizm (zbyt mała dostępność wapnia i pokarmów wysokobiałkowych)
  • infekcje i działania szkodników
W pojemniku z młodymi ślimakami należy utrzymywać wysoki poziom higieny. Zalecane jest codzienne sprzątanie odchodów i wymiana pokarmu na świeży. Wysoka wilgotność powietrza w boxie zdaje się być dużo bardziej istotna dla kondycji młodych niż wilgotność podłoża. Młode ślimaki łatwo się topią, jeśli podłoże jst zbyt mokre, lub na ściankach pojemnika znajdują się duże krople wody. Pokarm oraz suplementy wapniowe powinny być rozłożone możliwie gęsto, małymi porcjami, co daje ślimakom łatwy dostęp do nich i zapobiega wczesnemu kanibalizmowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *