Kilka słów o pakowaniu

Czasem istnieje konieczność zapakowania ślimaków na czas podróży lub wysyłki. Wszyscy spotykamy się z przypadkami zwierząt zapakowanych w sposób fatalny, co powoduje ich śmierć, lub odbija się na kondycji. Jeśli zatem zależy nam na kondycji zwierząt, które transportujemy, powinniśmy zadbać, żeby w trakcie podróży do nowego domu, były zapakowane odpowiednio do panujących warunków. Poniższy poradnik wysyłkowy oparty jest na naszych doświadczeniach z wysyłkami. Czytaj więcej „Kilka słów o pakowaniu”

ściółka dla mikroślimaków – przygotowanie

Trwa sezon na ozdabianie pojemników hodowlanych wypreparowanymi liśćmi, postanowiłam zatem przedstawić pomysł na domowej roboty ściółkę dla mikroślimaków.  Podłoże to przypomina nieco substrat używany np. w hodowli krocionogów.

1. Zastosowanie, zalety i wady.

Ściółka stanowi kryjówki, miejsca lęgowe, zwiększa przestrzeń życiową, a także uzupełnia dietę małych gatunków ślimaków. Skład jest właściwie uniwersalny; w przypadku gatunków krajowych przybliża warunki w terrarium do naturalnego środowiska. W przypadku gatunków egzotycznych poprawia nieco komfort życia w niewoli.  Ściółka ta znalazła zastosowanie np.przy hodowli V.pulchella, Subulina octona, V.pellucida, a także w pojemnikach większych ślimaków nagich: Arion sp., Limax maximus, D.reticulatum. Ściółka znajduje zastosowanie w pojemnikach, w których nie ma konieczności częstej wymiany podłoża. Czytaj więcej „ściółka dla mikroślimaków – przygotowanie”

Vitrina pellucida, przeźrotka szklista

Występowanie:

Pospolity ślimak, występujący w południowej, środkowej i zachodniej Europie (włączając Wyspy Brytyjskie).

Stanowiska:

Ślimak żyjący blisko ziemi; zamieszkuje łąki, zarośla, ogrody, lasy liściaste (preferuje stanowiska wilgotne, obfitujące w detrytus). Spotkać go można w kępach traw, przy korzeniach roślin, w ściółce leśnej, pod kamieniami, konarami itd. Czytaj więcej „Vitrina pellucida, przeźrotka szklista”

Xerolenta obvia, ślimak przydrożny

Występowanie:

Półwysep Bałkański, Europa południowo-wschodnia aż po Ukrainę i Turcję. Zasięg X.obvia obejmuje również Europę środkową, wraz z Polską, gdzie gatunek mimo długiego okresu występowania, ma status gatunku obcego. Północną granicę zasięgu w Europie wyznaczają wybrzeża Morza Bałtyckiego. Ślimak introdukowany w USA i Kanadzie.

Stanowiska:

Tereny suche i nasłonecznione. Preferuje roślinność stepową i ruderalną, z przewagą wysokich traw. Częsty na łąkach i pastwiskach; na terenach leśnych praktycznie niespotykany. Czytaj więcej „Xerolenta obvia, ślimak przydrożny”

Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy

Występowanie:

Pierwotny zasięg tego gatunku obejmował południe Europy (kraje basenu Morza Śródziemnego). Obecnie rozpowszechniony na całym Kontynencie oraz Wyspach Brytyjskich. Introdukowany w Ameryce Północnej. W Polsce występuje rzadziej niż C.nemoralis. Zdarza się, że oba gatunki występują równolegle.

Stanowiska:

Gatunek synantropijny. Występuje w zróżnicowanych biotopach: od trawiastych łąk i pastwisk do terenów silnie zurbanizowanych. Spotykany w pobliżu zbiorników wodnych, a także w parkach, cmentarzach i ogrodach.  Preferuje raczej nasłonecznione stanowiska, w lasach występuje sporadycznie. Czytaj więcej „Cepaea hortensis- wstężyk ogrodowy”

Lissachatina reticulata

Występowanie:

Gatunek pochodzący z Zanzibaru. Brakuje danych na temat jego rozpowszechnienia.

Stanowiska:

Krzewiaste zarośla, okolice zbiorników wodnych. Bytuje blisko ziemi, w miejscach osłoniętych i wilgotnych. Czytaj więcej „Lissachatina reticulata”

Lissachatina albopicta

Występowanie:

Gatunek pochodzący z Kenii. Brakuje danych na temat jego rozpowszechnienia. W Polskich hodowlach stosunkowo rzadki.

Stanowiska:

Krzewiaste zarośla, okolice zbiorników wodnych. Bytuje blisko ziemi, w miejscach osłoniętych i wilgotnych. Czytaj więcej „Lissachatina albopicta”

Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański

Występowanie:

Arion rufus (ślinik wielki) występuje w lasach i parkach środkowej Europy. Arion lusitanicus (ślinik luzytański) początkowo zamieszkiwał Półwysep Iberyjski, jednak jako gatunek inwazyjny, z pomocą człowieka opanował Europę zachodnią, środkową, Wyspy Brytyjskie oraz Skandynawię.

Stanowiska:

Oba gatunki zamieszkują lasy i zarośla, jednak na obszarze Polski A.lusitanicus rzadziej występuje w lasach. Spowodowane jest to jego inwazyjnym charakterem-ślimak ten pojawia się wokół siedzib ludzkich, przenoszony najczęściej wraz z roślinami. Śliniki znakomicie przystosowują się do zmiennego środowiska; warunkiem jest dostateczna ilość pożywienia i kryjówek. Można je spotkać w parkach, ogrodach, często również w uprawach rolnych. Za dnia ukrywają się pod kamieniami, kawałkami drewna, w gęstej roślinności lub wilgotnej ściółce. Mogą występować masowo. Czytaj więcej „Arion rufus/A.lusitanicus, ślinik wielki/ślinik luzytański”